Blog

Welcome to my new Business blog

O istorie a plantelor medicinale

Plantele medicinale au fost descoperite ?i utilizate în practicile medicinii tradi?ionale înc? din timpuri preistorice. Acestea sintetizeaz? sute de compu?i chimici pentru diferite func?ii, inclusiv pentru ap?rarea împotriva insectelor, ciupercilor, bolilor.   Cele mai vechi înregistr?ri istorice ale ierburilor se reg?sesc în civiliza?ia sumerian?, unde sute de plante medicinale, inclusiv opiu, sunt listate pe tablete…

Continue reading

My First Blog Post

Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

Continue reading


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Comentariile sunt închise.